Tuesday, August 01, 2006

軟硬! 軟硬! 我哋支持你!!
軟硬果然厲害,人未出,fans先hot,
到軟硬出場,大家已經熱爆紅館......

其實今次「軟硬天師Long Time No See演唱會」,
應該叫「軟硬天師 估佢唔到演唱會」,因為......

估唔到演唱會都可以做到未出發先興奮,奇在睇完仲未興奮完!!
估唔到兩張連位飛竟然唔同閘入,一Y一R,紅館嘅座位安排真奇怪!
估唔到演唱會贈品可以咁有誠意,送高成本製作嘅軟硬面具!
估唔到坐死角位反而因禍得褔,坐咗唯一有舞台嘅死角位!
估唔到夠膽死響觀眾未入齊場就開show,令準時嘅我有啲心涼!
估唔到軟硬fans hot得咁緊要,仲要係由頭hot到落尾嗰隻!!
估唔到會有個咁醜嘅舞台,話係天台喎,真係講咗都唔覺?
估唔到演唱會可以一開始就係握手位,搞到啲觀眾high上加high!!
估唔到吹氣棒棒原來可以唔係咁乞我憎,睇怕都係只此一次?
估唔到嘉賓位咁正,黃貫中&恭碩良係得嘅!!
估唔到會有咁多廣告位,啲手機燈著晒又真係幾靚喎!
估唔到演唱會可以做到咁,講吓又唱吓,接到之餘仲近乎無冷場!
估唔到兩個十年無傾偈嘅人,再合作都仲咁掂!!
估唔到好睇成咁,簡直超乎我所想,排餐死賣飛都係值得嘅!!!